Art Zapletal - Malířská tvorba a fotografie
[CZ][EN]


Hrad Holštejn

Zbytky zdiva hradu na vápencovém útvaru s jeskyní zvanou Lidomorna se nachází asi 300 metrů jihozápadně od stejnojmenné
vesnice v okrese Blansko, na území Moravského krasu v České republice.

HISTORIE

Hrad byl vybudován kolem roku 1270 Hartmanem z Jedovnic. Po jeho smrti přešel hrad do rukou Čeňka z Lipé a ten ho v roce 1349 prodal Vokovi I. z Holštejna. Ten odkázal hrad i s okolními osadami v roce 1375 svému druhorozenému synu Vokovi II.

Vok II. z Holštejna zasedal u zemského soudu v Olomouci a Brně a v majetkových sporech vystupoval jako rozhodčí. Zemřel v roce 1384 a hrad přebírá jeho syn Vok III.

Za panování Voka III. došlo k válce, do které se zapojila i šlechta. Hrad Holštejn se stal základnou rytířského loupení, v hladomorně pod hradem tehdy zemřela spousta lidí. Jeho loupeživého řádění se účastnil i jeho syn Vok IV., který po otcově smrti převzal správu nad hradem.

Vok IV. žil bouřlivým životem, často byl před soudem žalován z loupeživých nájezdů, neplacení dluhů a přivlastňování si cizích statků. V roce 1415 podepsal a pečetí opatřil svůj protest proti upálení Jana Husa a byl přívrženec husitství, bohužel jen do roku 1419, kdy se přiklonil k Zikmundovi. Spolu s jeho vojskem pak táhl na husitskou Prahu. Při dobývání Vyšehradu byla armáda Voka IV. rozdrcena husity a sám Vok IV. tu nalezl smrt. Je pohřben na hřbitově u kostela sv. Pankráce.

Vok V. zdědil po svém otci velké bohatství. Bohužel historické prameny neuvádí přesně co se stalo, ale je jisté, že Vok V. přišel o většinu svého majetku a Holštejnsko bylo rozděleno na tři části a mělo tři různé majitele. Vok V. žil i nadále na hradě. Zemřel v roce 1466 v Brně, kam jel k soudu. Protože neměl žádné dědice, rozpadlo se definitivně Holštejnské panství a tím byl zpečetěn osud proslulého hradu Holštejn, který od té doby chátral.
 


Obrazy hradu jsem namaloval dle nákresu pana Libora Petýrka a konzultace s místním historikem panem Markem Bejčkem.


 

Několik obrazů hradu Holštejn je možno shlédnout i koupit v Holštejně,v hostinci Pod hradem:    http://hostinecpodhradem.webnode.cz/

 Hrad Holštejn 1.

Prosincová půlnoc.

olej, 68 x 95 cm , prosinec 2009

 Hrad Holštejn 2.

Zimní odpoledne.

tempera, červen 2010

 Hrad Holštejn 3.

Jarní poledne.
       
olej, prosinec 2010

 

 


 


 

 

Hrad Holštejn 4.

 

 

 

 

tempera, březen 2014

 

 


 

Hrad Holštejn 5.

Noční návštěva

 

 

tempera, 2014

 

 POVĚSTIOhnivý mužíček

Vypráví se, že v okolí hradu bylo možno spatřit nadpřirozenou bytost, tzv. "červeného mužíčka". Ten lidem škodil zapalováním stohů, povozů, stavení a podobně.     


30 x 45 cm, tempera, červen 2009


 Rytíř Hartman a čert


Zakladatel hradu rytíř Hartman, kochající se svým naloupeným pokladem, skrytém v nedaleké jeskyni, kde se mu podle pověsti zjevil čert, žádající jeho nepoctivě nabytý majetek.

45 x 45 cm, tempera, červenec 2009

 

 

 

 

 Divoženky

V lesích kolem hradu, vyskytovaly se prý i tři divé ženy - divoženky.

30 x 45 cm , tempera, červenec 2009

 

 


 


 

 

Uvěznění paní Bětky

Zazděná jeskyně pod hradem sloužila jako žalář, hladomorna. Sem, roku 1406, uvěznil Vok IV. paní Bětku z Petrovic. Důvodem byla snaha přinutit tak její dceru Anežku ke sňatku, ke kterému však nedošlo. Paní Bětka po strádání v jeskyni zemřela a pan Vok odtáhl do boje proti husitům. Anežku z hradu osvobodil bratr paní Bětky a pan Vok IV. padl v bitvě pod Vyšehradem v Praze.

30 x 45 cm, tempera, říjen 2009 


 


 

 

 

 

 


Rychlý kontakt:

Miroslav Zapletal
MIRAZ73@seznam.cz
Počet návštěv
Dnes